Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt livsnödvändiga vatten - Vinden 2019-2020

Skapad 2019-09-23 10:54 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Utan vatten skulle ingenting finnas.... Vi vill ge barnen en förståelse och kunskap om vattnets betydelse för allt liv på jorden.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 190926 av Lotta, Eva, Susanne och Maj-Britt.

 

 

Var är vi?

Barnen har stort intresse för vatten. De vill leka, hälla, plaska och undersöka. De uppskattar vattnet lika mycket ute i vattenpölar som inne i vattenkaret. De flesta barn har en förförståelse för en del av vattnets egenskaper och det tänker vi spinna vidare på. 

Syftet med att arbeta med vatten är att barnen ska få kunskap om vattnets egenskaper och hur viktigt vattnet är för oss och allt levande. 

 

Vart ska vi?

Barnen ska få ny kunskap kring hur man kan spara vatten i vardagen och varför man gör det. De ska även få kunskap i hur man på ett enkelt sätt kan rena smutsigt vatten. Barnen ska kunna förklara vattnets kretslopp på ett enkelt sätt efter undervisningen på ett åldersadekvat sätt. 

Lpfö -18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla.....

...förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

...förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.                                                 

                                           

Kärnämnen:

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd.

Generativt lärande - att lära sig lära och lösa problem

 

 

Hur gör vi?

• vi ser film om vattnets kretslopp

• vi läser faktaböcker om vatten 

• vi sjunger sånger om vatten, regn m.m. 

• vi gör olika experiment med vatten

• vi reflekterar tillsammans med barnen där de får uttrycka sina tankar

• vi utmanar barnen i utforskande kring samband i naturen, renande av vatten och hur våra val i vardagen påverkar miljön

• barnen får delta i skapande processer där de utmanas i sitt förändrade kunnande

• barnen får leka med vatten och göra egna experiment med olika verktyg

 

 

Vi dokumenterar på individ- och gruppnivå i lärlogg på Unikum. Vi visar barnens förändrade kunnande från experiment, från undervisning och från vardagliga samtal. Reflektionsväggen ska användas för att skapa samtal hos barnen kring vad de lärt sig. Vi låter barnen vara delaktiga i att dokumentera sitt lärande genom skapande processer. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: