👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkleka

Skapad 2019-09-23 11:18 i Järnvägsparkens förskola Halmstad
Förskola
Individens deltagande i ett föränderligt samhälle, där kultur, sociala aktiviteter, relationer, värderingar, attityder och känslor påverkar både sändare och mottagare i relationer och i möten med varandra.

Innehåll

Språkleka

Utifrån barnens intresse och upptäcker glädje, skapa förutsättningar för ett utökat lärande kring det som fångar gruppens intresse.

Observationer

Det här har vi sett att barnen är intresserade av konkreta material och hur de skaffar intressanta reflektioner kring det de möter.

Reflektioner

Hur kan vi skapa ett utökat lärande kring det vi ser att barnen fascineras av?

 

Slutsats

Genom ”fantasteri” använda oss av gruppens förmåga att dela uppfattningar, upplevelser och miljöer vi gemensamt utforskar. Utifrån de här situationerna kan vi skapa gemensamma upplevelser och gemensamma överenskommelser kring hur vi vill ha det tillsammans.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera projektet utifrån de prioriterade målen

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18