👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provomgång NP år 9 - Engelska

Skapad 2019-09-23 11:23 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Engelska
Under höstterminen genomför vi en provomgång av ett gammalt (ej sekretessbelagt) nationellt prov i engelska. Provet består av tre delprov varav ett är muntligt och de övriga två är skriftliga. Delprov B innehåller både läs- och hörförståelse. Här redovisas betyg för de olika delproven i denna provomgång.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven
Delprov A - Tala

Delprov B1 - Läsa

Delprov B2 - Höra

Delprov C - Skriva

Matriser

En
Engelska Nationella prov år 9 - Delprovsbetyg

Delprov A
Tala
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B
Läsa Höra
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C
Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Sammanvägt provbetyg