👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst

Skapad 2019-09-23 12:10 i Jumkils skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska...

 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • kunna namnet på några olika träd och växter.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • studera nedfallna löv på nära håll.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • öva på att göra en enkel fältstudie.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan: 

 • prata om hur man kan se att det är höst.
 • prata om vad som händer med träden på hösten.
 • namn på några av träden som tappar sina löv.
 • göra en enkel fältstudie.

Hur du får visa vad du kan:

 • gemensamma diskussioner
 • du får, utifrån din förmåga, visa på olika sätt vad du kan.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Årstider, förändringar, livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Samband i naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Jämföra resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.