Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-09-23 12:43 i Mo skola Söderhamn
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 4 – 5 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få lära dig mer om länderna, människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, tabeller och titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta både självständigt och i grupp. Du kommer få rita kartor och skriva fakta. 

Mål:

 • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
 • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
 • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
 • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Uppgifter

 • Om Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Di visar att du kan:
Nordens namngeografi
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 1 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 3 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 5 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du visar att du kan:
Delaktighet och ansvarstagande i grupparbeten.
Du deltar i grupparbetet genom att göra dina uppgifter som någon tilldelar dig.Tar inte så stort egenansvar
Du deltar aktivt i grupparbetet genom att tar ansvar för dina uppgifter och diskuterar med gruppen
Du är drivande i grupparbetet genom att gör dina uppgifter samtidigt som du kommer med förslag, visar på förbättringar och pushar gruppen framåt.
Du visar att du kan:
Göra jämförelser mellan olika länder.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra en jämförelse mellan två länder-likheter skillnader.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra jämförelse mellan alla nordiska länder-likheter skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: