👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2019-09-23 12:53 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Barnen pratar mycket om sin familj och var de bor.

Innehåll

Nuläge

Vi ser ett stort intresse hos barnen att berätta för kompisarna om sig själva. De pratar ofta om var de bor och vilka som bor där.

 

Mål

Vi vill:

stärka barnens självkänsla.

att barnen ska känna sig trygga och stolta över sig själva och sin familj.

öka barnens förståelse för olikheter och allas lika värde.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

 

Demokratiska mål

Respektera allas lika värde.

Lyssna på varandra.

Alla får komma till tals.

 

Syfte

Barnen ska få en förståelse och kunskap om vem de är och att familjer och boenden ser ut på olika sätt.

 

Frågeställning

Vem är jag?

Vilken är min familj?

Kan en familj se ut på olika sätt?

Hur bor jag?

Bor alla lika?

 

Genomförande/Metod

Vi ber barnens föräldrar att skicka bilder till oss som barnen kan visa, t ex på huset och familjen.

Vi kommer att använda oss av internet för att ta fram en satellitbild och karta över Rengsjö och Växbo för att se var barnens hus ligger, hur det ser ut och titta på vem som bor nära vem.

Barnen får rita, skriva och berätta om sig själva, sin familj och sitt hus.

I slutet av terminen sätter vi ihop materialet till en bok som barnet får ta med hem.

Vi kommer att läsa böcker om familjer och boenden för att visa att det kan se olika ut.

 

Dokumentation under lärprocessen

Barnens teckningar mm och boken de får göra blir deras egen dokumentation.

Vi lyssnar och observerar barnen och fotograferar barnen under aktiviteterna.

Vi använder Ipad och unikum.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget har ansvar.

 

Uppföljning

Vi utvärderar tillsammans veckovis på vår avdelningsplanering samt på utvecklingsdagen i slutet av terminen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18