👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2019-09-23 13:39 i Regnbågens förskola Hörby
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi detta?

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?