👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältlabbet - Under ytan åk 3

Skapad 2019-09-23 13:44 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Du ska få undersöka djurlivet under ytan i Drevviken. Du ska håva, undersöka och artbestämma de djur du hittat och sedan dokumentera dina upptäckter.

Innehåll


Inför besöket repeterar vi allemansrätten genom att titta på filmer som vi diskuterar. Vi tittar på filmer om djur i insjöar för att skapa en förförståelse inför vårt laborativa arbete.

Vi håvar och fotar smådjur i Drevviken, arbetet sker i par. Eleverna artbestämmer djuren med hjälp av en bestämningsnyckel de beskriver någon av deras egenskaper och ritar av djuret.

Eleverna dokumenterar sina undersökningar genom ett arbetsblad och genom att fotografera djuren med Ipad och lupp. Arbetet sker i par.
De sorterar därefter i mindre burkar på det vis de tycker att djuren bör grupperas.

Vi har samling och delar reflektioner kring dagens arbete. Vi efterarbetar genom att skriva korta faktatexter om de djur eleverna hittat.

 

Du kommer att bedömas genom din förmåga att delta aktivt i arbetet vid Drevviken och i diskussionerna och dokumentationen kring arbetsområdet "Under ytan".

Du ska känna till vad allemansrätten innebär.

 

Du ska förstå hur du kan använda en bestämningsnyckel och dokumentera dina upptäckter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3