👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig och kommunikativ utveckling 1-2 åringar

Skapad 2019-09-23 13:45 i Kristallen Hedemora
Förskola
Vi vill fokusera på de yngsta barnen språkutveckling med hjälp av tecken som stöd, sånger, sagor med mera.

Innehåll

Syfte

Vi vill främja de yngsta barnens språkutveckling med hjälp av olika metoder såsom att använda tecken och bilder som stöd för barnen och även genom sånger, sagor och liknande. 
Målet är att använda TAKK som kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. TAKK är en metod som används tillsammans med det talade språket som ett komplement. Vi hoppas att det förenklar för barnen att lära sig ord och som ett uttryckssätt. Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talade språket.

Mål

Målet är att alla barn ska komma till tals och känna sig trygga att kommunicera. Med hjälp av flera sätt att kommunicera kan barnen förhoppningsvis bli mer trygga att uttrycka sig.

Metod

Varje dag har vi samlingar och aktiviteter i barngruppen där ett stort fokus läggs på barnens språkliga och kommunikativa utveckling. 
Vi har en digital plattform där vi i personalen kan söka reda på det tecken vi vill arbeta med och skriva ut. Vi kommer att introducera dessa vid samlingar, måltidssituationer, av- och påklädning i hallen etcetera för att förstärka ord som är passande för situationerna. Dessa kan vi också sätta upp på exempelvis väggen för barnen att se på. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18