👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Att leva tillsammans - Samhället

Skapad 2019-09-23 13:54 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 – 0 SO (år 1-3)
Hur levde människorna förr i tiden? Vilka leksaker fanns det? Hur såg husen ut och fanns det fritids för 100 år sedan? Vem /vilka bestämmer på våran skola, i Falun och i Sverige? Varför ska vi arbeta när vi blir stora? Hur tjänar vi pengar? Varför behövs det så många olika yrken?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

SO
Samhället är vi!

Förmågor du ska utveckla genom undervisningen i samhällskunskap:

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, - analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, - uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, - söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
osäker
På god väg. Du känner till området.
säker, kan reflektera och argumentera, ställa frågor.
Centrala samhällsfunktioner, t ex sjukvård, vägar, polis, räddningstjänst och skola.
Varför går vi i skolan?
Yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan ge exempel på några yrken och verksamhetr i närområdet.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan beskriva vad vi använder våran gemensamma skatt till.
Vem bestämmer på våran skola? i Falun och i Sverige?