👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning

Skapad 2019-09-23 14:10 i Tofta förskola Sjöbo
Förskola
Röda gruppens projektbeskrivning för Ht-19 - Vt-20

Innehåll

 

Projektplan (Pedagogisk planering)

 

Övergripande projekt: Mitt Sjöbo.Relationer, kommunikation och möten. Barns dialog och relation med platser. 

 

1 - Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

 

Normer och värden

Syfte (hämtas ur läroplanen)

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang (Syftestext Normer och värden)

 

Mål (hämtas ur läroplanen)

         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

 • att ta ansvar för sitt eget agerande; vilket innebär att barnen stannar upp när något händer med en kompis, fråga hur det är, stannar för att trösta.

 • Att ta ansvar över miljön och dess material inne på Fören, vilket innebär att barnen värnar om sakerna, att var sak har sin plats.

 

Nuläge

 

 • När barnen går från A till B händer det att man knuffar sig fram oavsett vem eller vad som står i vägen. 

 • Barnen lägger ifrån sig sakerna där de befinner sig. Öser fram och går sedan vidare till nästa sak.Omsorg, utveckling och lärande

Syfte (hämtas ur läroplanen)

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål (hämtas ur läroplanen)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

 • att man visar hänsyn till varandra. Ex. vänta på sin tur. Förstärka med hjälp av tecken.

 • Vid undanplockning; både när det gäller lek/matsituationer, alla hjälps åt - var sak har sin plats.

 • Vid samling, sitta på sin utmärkta plats i ringen

 

Nuläge

 

 • Barnen känns trygga med oss pedagoger då vi haft mycket tid tillsammans innan, men behöver stärka förtroendet sinsemellan.  

 • De regler som finns på Fören följs inte alltid upp av pedagogerna2 - Barnens nyfikenhet och intresse

Nyfikenhet och intresse

Vad visar barnen nyfikenhet och intresse för? Hur visar det sig? Vilka barn visar intresset? 

 

 • Rollspel i form av familjelek med dockor o dylikt.

 • Bygg; mjuka klossar, kaplastavar

 • Dans, sång o musik. Så fort musik sätts igång börjar majoriteten av barnen att dansa. Sångstund kan de själva initiera till. 

 • Bilar o garage (mestadels pojkar)3 - Undervisning

Planering av genomförande

Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi? 

Titta på riktlinjer i läroplanen

 

 • Stationer vid bord, mindre grupper. 

 • Vi önskar att skapa en miljö som både utmanar och stimulerar barnen samt tillgodoser deras behov utifrån var och ens förutsättningar. 

 • Komma på aktiviteter som utmanar och fångar deras intresse en längre stund. 

 • Börjar röra oss utanför förskolans gränser. Genom detta utforskar vi vår närmiljö, pratar trafikregler samt vilka allmänna regler som gäller när vi är ute och går tillsammans. 

 

Riktlinjer

Vi pedagoger ska ansvara för att :

 • Utveckla goda normer och förhållningssätt för arbetet o samvaron i barngruppen. 

 • Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

 • Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.