👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 5

Skapad 2019-09-23 14:11 i Myggenäs skola Tjörn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi arbetar med människokroppen utifrån boken PULS Biologi 4 - 6 Människan.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet för arbetsområdet är att du ska kunna:

 • beskriva cellernas betydelse
 • beskriva och namnge de grundläggande funktionerna i: huden, skelettet, lederna, musklerna, hjärnan, nervsystemet, sinnena
 • beskriva vad som händer i kroppen när vi andas (hjärta och lungor)
 • förklara människans blodomlopp på ett grundläggande sätt (hjärta, artärer, vener)
 • förklara varför vi behöver mat och hur kroppen tar hand om maten (matsmältningen)
 • beskriva sambandet mellan nervsystemet och hjärnan
 • förklara och använda de grundläggande begreppen kring celler, skelett, andning, matsmältning, blodomlopp
 • använda fakta och dra slutsatser
 • förklara hur olika levnadssätt påverkar din hälsa
 • delta i diskussioner 

Bedömning

Du kommer att  utveckla dina kunskaper i att:

 • beskriva cellernas betydelse i din kropp
 • beskriva kroppens organ, deras funktioner och hur de samverkar
 • kunna använda dig av grundläggande begrepp kring celler, skelett, andning, matsmältning, blodomlopp
 • kunna använda dig av fakta och dra slutsatser
 • förklara hur din hälsa påverkas av olika levnadssätt
 • delta i diskussioner

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • se faktafilmer
 • utföra och dokumentera laborationer
 • ha gemensamma diskussioner
 • testa dina kunskaper på olika sätt tex redovisning, prov m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
De har nått målet med god marginal
Kroppsdelar
Du ska kunna namnge och peka ut kroppsdelarna och de viktigaste organen
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp namnge och peka ut de viktigaste kroppsdelarna och organen
Fortsätt träna på olika kroppsdelar.
Du kan namnge och peka ut de viktigaste kroppsdelarna och organen
Du kan mycket om kroppens olika delar och organ
Hjärtat och lungorna
Du ska kunna berätta om blodets väg genom hjärtat
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp berätta om blodets väg genom hjärtat.
Fortsätt träna på olika kroppsdelar.
Du kan berätta om blodets väg genom hjärtat.
Du kan ingående berätta om blodets väg genom hjärtat.
Matens väg genom kroppen
Du ska kunna berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
 • Bi  4-6
 • Ke  4-6
Du kan med hjälp berätta om matens väg genom kroppen.
.Fortsätt träna på Matens väg genom kroppen. Titta tex på Studi eller youtube.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
Du kan ingående berätta om matens väg genom kroppen.
Tänderna
Du ska i ord och bild kunna redovisa en tands uppbyggnad.
Du kan med hjälp redovisa hur en tand är uppbyggd.
Fortsätt träna på tandens uppbyggnad i Studi och på Youtube
Du kan redogöra för hur en tand är uppbyggd.
Du kan redovisa hur en tand är uppbyggd och de olika tändernas funktion.
De fem sinnena
Känsel Du ska kunna redogöra för hudens uppbyggnad samt utföra experiment med värme, kyla och smärta
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp redogöra för hudens uppbyggnad.
Fortsätt träna på hudens delar. Träna på elevspel, Studi eller Youtube
Du kan redogöra för hudens uppbyggnad.
Du kan ingående berätta om hudens uppbyggnad med hjälp av bilder.
Hörsel Du ska kunna redogöra för örats uppbyggnad och ljudets väg till hjärnan.
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
Du kan med hjälp redogöra för örats uppbyggnad och ljudets väg till hjärnan.
Fortsätt träna på hur örat/ljud fungera. Träna på elevspel, Studi eller Youtube
Du kan redogöra för örats uppbyggnad och ljudets väg till hjärnan.
Du kan ingående berätta om örats uppbyggnad och ljudets väg till hjärnan.
Synen Du ska kunna redogöra för ögats uppbyggnad och bildens väg till hjärnan.
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
Du kan med hjälp redogöra för ögats uppbyggnad.
Fortsätt träna på ögat. Träna på elevspel, Studi eller Youtube
Du kan redovisa för ögats uppbyggnad och bildens väg till hjärnan.
Du kan ingående berätta om ögats uppbyggnad och bildens väg till hjärnan.
Lukt och smak Du ska markera på en tunga var man känner de olika smakerna samt utföra experiment.
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp markera de olika smakerna på en tunga.
Träna på hur vi känner olika smaker.
Du kan markera de olika smakerna på en tunga.
Puberteten
Du känner till några saker som händer med kroppen i puberteten.
 • Bi  4-6
Du känner till något som händer med kroppen i puberteten
Du känner till några saker som händer med kroppen i puberteten.
Du känner till flera saker som händer med kroppen i puberteten.