👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i växternas liv

Skapad 2019-09-23 14:32 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att få veta mer om växternas liv, hur de förökar sig, deras namn, växtdelarnas namn och hur de anpassar sig till årstiderna.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • genomföra undersökningar
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen
 • använda dina kunskaper i biologi för att ta ställning till frågor som rör hållbar utveckling

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • beskriva och ge exempel på hur ett träds och en blommas liv ser ut under ett år med anpassningar till årstiden 
 • berätta om hur en växt förökar sig 
 • namnge några vanliga träd och blommor
 • genomföra en enkel undersökning utifrån instruktioner
 • dokumentera ditt och vårt gemensamma arbete med bild och ord
 • använda din dokumentation i diskussioner och samtal

Begrepp

 • livscykel
 • årstider, vinter, vår, sommar, höst
 • lövträd, löv
 • barrträd, barr
 • blomma
 • stjälk
 • rot
 • blad
 • kronblad
 • art
 • frö, frökapsel
 • frukt

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • titta på filmer om växter och deras liv
 • läsa texter tillsammans
 • gå ut i naturen och titta på växter
 • titta på växternas delar i lupp
 • använda böcker för att ta reda på vilka växter vi hittar ute
 • diskutera våra upplevelser och fynd i par, grupper och i helklass
 • lyssna på skönlitterära berättelser om naturen
 • ta reda på mer om hur människor påverkar växternas liv och hur vi kan ta hand om naturen

 

IKT i undervisningen sker genom:

 • dokumentation med foto
 • filmer

Din delaktighet och inflytande i undervisningen s

 • VÖL. Du får berätta vad du redan vet och vad du vill veta mer i början av arbetsområdet. Detta är med och styr hur undervisningens innehåll läggs upp. VÖL, Vet redan, Önskar veta, Lärt mig under arbetet.
 • Du kommer få välja växter som du undersöker närmare
 • Kooperativa arbetssätt, tex fråga-fråga-byt, diskussioner enligt EPA Ensam, Par, Alla. Karusellen, Hör vi ihop?

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ och summativ bedömning

 • observationer under arbetets gång
 • samtal med klasskamrat och lärare
 • din dokumentation med ord och bild
 • Avstämning med artkunskap
 • Exit ticket
 • lärandematris 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3