👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 HT-19

Skapad 2019-09-23 14:33 i Almtunaskolan Uppsala
Pedagogisk planering SO -Samhällsorienterade ämnen
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under läsåret kommer vi att arbeta med flera olika arbetsområden inom SO, såsom Värdegrund med normer och regler,Brandkunskap, Skola, samhällsfunktioner och närområde,Mänskliga rättigheter och högtider.

Innehåll

Syfte

Reflektera kring demokratiska värden och livsfrågor: kamratskap - värdegrund - rätt och orätt - normer och regler - mänskliga rättigheter och värden. 

Delta i demokratiska beslutsprocesser och förstå hur de används i vårt samhälle.

Reflektera över hur individer och samhällen formas över tid och hur dessa samverkar. 

Undervisningens innehåll:

 • Skolans värdegrund.
 • Klassregler.
 • Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
 • Att organisera och genomföra klassråd och elevråd.
 • Våra samhällsfunktioner. 
 • Livet förr och nu.  

 

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter kring olika arbetsområden.
 • Vi kommer att föra samtal om olika frågor.
 • Vi kommer att bjuda in några föräldrar till skolan för att berätta om sitt yrke

 

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper och förmågor genom att:

 • Samtala och lyssna.
 • Vara aktiv vid genomgångar och försöka delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och försöka använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor.
 • Visa sina kunskaper både muntligt, vissa i enkel skrift och genom enklare bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3