👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2019-09-23 14:36 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Kemiförsök år 5 och 6. .
Grundskola 4 Kemi
Kemiförsök är ett kemitema som består av ett antal olika uppdrag. Du kommer att få lära dig om kemiska ämnen och du kommer att få genomföra och dokumentera systematiska undersökningar.

Innehåll

Kemiförsök 

 

       Mål:

 • Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi utifrån givna planeringar.
 • Kunna använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
 • Kunna göra förutsägelser om resultatet.
 • Kunna dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Kunna dra slutsatser utifrån resultaten.
 • Följa säkerhetsreglerna i kemi.
 • Förstå och använda begrepp inom kemi

 

      Arbetssätt:

 • Naturvetenskapligt arbetssätt (frågeställning- förutsägelse - undersökning - observation - resultat - slutsats - jämförelse - dokumentation).
 • Samarbete i par.
 • Arbete med faktatexter.
 • Filmer
 • Genomgångar

 

 

     Begrepp att kunna:

      frågeställning, förutsägelse, planering, undersökning, observation, observera, material, utrustning, dokumentation, dokumentera, resultat, slutsats, jämförelse, egenskaper, kemiska ämnen, testbricka, droppflaska, förstoringsglas, skyddsbricka, rödkålssaft, jodlösning, petriskål, bägare, pipett, säkerhetsregler, farosymboler, surt, basiskt, pH, blandning, lösning, filtrering. 

 

 

      Bedömningsunderlag:

 • Undersökningarna
 • Dokumentationen
 • Delaktighet under lektionerna
 • Slutuppgiften (i slutuppgiften får du använda dig av alla de kunskaper du lärt dig under temats gång)
 • Skriftligt prov i slutet på temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiförsök åk 4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Systematiska undersökningar
Du kan med hjälp av läraren genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du kan på egen hand genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du behöver träna på att genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och/eller i bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du behöver träna på att göra dokumentationer av dina undersökningar i text och/eller i bild.
Använda utrustning - säkerhetsregler
Du följer de säkerhetsregler som finns och använder oftast utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Du behöver träna på att följa de säkerhetsregler som finns och använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Beskriva och förklara - begrepp
I din slutuppgift visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med viss användning av kemins begrepp.
I din slutuppgift visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med ganska god användning av kemins begrepp.
Du behöver träna på att förklara och beskriva med användning av kemins begrepp.