👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion kap 2 - Matteborgen

Skapad 2019-09-23 14:57 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Räknemetoder för addition och subtraktion presenteras och övas.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel ska vi repetera additions- och subtraktionstabellerna samt likhetstecknets innebörd. Sedan kommer addition och subtraktion inom talområdet 0-10.000 och problemlösning. Vi beräknar att arbeta med kapitlet under vecka 39-41.

Innehåll

Mål:

Under det här arbetsområdet tränar vi på att:
- Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
- veta hur tecknet för ungefär lika med är och används.
- kunna addera och subtrahera inom tal området 0-10.000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning med flera uträkningar.

Genom att öva på ovanstående utvecklas din förmåga att:

* välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

*  formulera och lösa problem

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matematiska begrepp:

addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad
ungefär lika med
fler - färre

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer. På lektionerna spelar vi också olika mattespel för att befästa kunskaperna ytterligare. 

Bedömning

Elevens delaktighet under lektionerna, både muntligt och skriftligt.

Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. 

När kapitel 2 är avslutat blir det även ett prov på de två första kapitlen som vi har arbetat med. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 2: Addition och subtraktion

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Förstår hur man räknar på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Vet hur tecknet för "ungefär lika med " används
Kan addera och subtrahera tal inom 0-10 000 (med tio-övergångar)
Kan subtrahera tal inom 0-10 000 (med växling)
Kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter med flera uträkningar vid problemlösning.