👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orangutangen Alba

Skapad 2019-09-23 15:15 i Ingaredsskolan Alingsås
Orangutangen Alba är ett arbetsområde där eleverna får arbeta med faktatexter utifrån cirkelmodellen men det är också ett arbete med fokus på lärmiljö. Hur vill vi ha det i vår grupp? Vilka överenskommelser har vi? Hur blir vi apbra kompisar?
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Bild
Orangutangen Alba är ett arbetsområde där eleverna får arbeta med faktatexter utifrån cirkelmodellen men det är också ett arbete med fokus på lärmiljö. Hur vill vi ha det i vår grupp? Vilka överenskommelser har vi? Hur blir vi apbra kompisar?

Innehåll

Orangutangen är en gemensam upplevelse som har syftet att befästa kunskap om faktatexternas uppbyggnad. Här får eleverna möjlighet att titta närmre på struktur och begrepp som är vanligt förekommande i beskrivande texter men också förståelse för bildernas betydelse. Ett annat syfte är att synlig- och medvetandegöra värdegrundsarbetet. Detta för att skapa trivsel och trygghet i gruppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3