👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik åk 5

Skapad 2019-09-23 15:18 i Stordammens skola Uppsala
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Hur lär man sig egentligen? Hur lär du dig bäst? Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker och planering. Målet med en bra studieteknik är att lära sig så mycket som möjligt under den tid man studerar.

Innehåll

Syftet med att arbeta med studieteknik är att:

 •  du ska öka din förståelse för hur viktigt det är med studieteknik för ditt skolarbete.
 •  du ska utveckla kunskaper om hur du lär dig på bästa sätt, både i skolan och hemma, genom att känna till och prova på olika   studietekniker.
 •  du ska utveckla kunskaper om hur du  kan planera ditt skolarbete bättre.

Målet med att arbeta med studieteknik är att:

 •  du ska kunna använda dig av de studietekniker som passar dig bäst i ditt skolarbete och på så vis öka ditt lärande, din motivation och förhoppningsvis i längden förbättra dina skolresultat.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha kortare genomgångar, se kortare faktafilmer hämtade från Clio.me.se
 • Du kommer att göra övningar och uppgifter kopplade till det vi går igenom.
 • Du kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6