👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-23 15:32 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Vi på Rönnängs förskola har valt att gemensamt arbeta med fokusområdet Hållbar utveckling.

Innehåll
(Brundtland-rapporten, FN 1987)

Social hållbarhet:
Förståelse för att man duger som man är
S
jälvtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 
V
ilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

Ekonomisk hållbarhet:
Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet: 
Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

Syfte med vårt fokusområde:
Att vi på Rönnängs förskola ges möjlighet att tillägna oss ett
varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle.


På hemvist Stjärnan planerar vi att arbeta med Hållbar utveckling enligt följande:

 

Då många av barnen är nya för varandra arbetar vi mycket med att skapa trygghet och goda relationer, både gentemot barn och vuxna. Vi skapar nya relationer i mindre grupper för att skapa trygghet och bygga nya kompisrelationer. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och samarbeta. Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.

Vi erbjuder barnen möjligheter att ta ansvar för miljön, både i förskolan och samhället runtomkring samt hushålla med resurser.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18