👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: Längdenheter, omkrets, area och skala

Skapad 2019-09-23 15:42 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9 Matematik
Vi mäter längder, räknar omkrets och area för fyrhörningar samt använder skala i kartor och ritningar.

Innehåll

Det här övar vi på lektionerna: 

 • Räkna omkrets och area på fyrhörningar
 • Använda längdenheterna mil, km, m, dm, cm, mm samt areaenheterna
 • Förstå och använda skal i kartor och ritningar
 • Mäta sträckor med linjal

 Begrepp och metoder

 • Längdenhet och areaenhet: mil, km, m
 • Metoder för att räkna ut omkrets och area: omkrets addera alla sidor, area basen x höjden, (längden x bredden)
 • Rektangel - fyrhörning
 • Mäta med linjal: mm, cm

Problemlösning

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier för att lösa uppgiften - rita och pröva
 • Rita en bild och/eller prova dig fram
 • Skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll.

 Kommunikation

 • Visa tydligt din uträkning, med siffror, symboler och/eller bild.
 • Bedöma rimlighet

Så här arbetar vi:

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt, par/grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Träna på dator, nomp.se och elevspel.se

Vi bedömer hur väl du visar dina kunskaper om det vi tränar på lektionerna genom:

 • Diagnos och prov, på papper och/eller skolverkets diamantdiagnoser på nomp.se
 • Hur du arbetar under lektionerna, hur väl du löser uppgifter du får

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6