👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2019-09-23 16:07 i Frötuna skola Norrtälje
Procent och sannolikhet Matteborgen 6A
Grundskola 6 Matematik
Varför är det bra att kunna räkna med procent? Det är t.ex. bra att kunna det när du ska räkna ut priset på en vara när det är rea.Vilken rabatt får du och hur mycket ska du betala kommer du att få lära dig. Du kommer att träna på sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform. Vad är sannolikheten att du får en sexa när du slår en tärning? Det kommer du också att få lära dig.

Innehåll

Tid

Vecka 38 - 41

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta både enskilt och i par. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i helklass. Vi kommer att prata om

olika strategier/lämpliga strategier för att lösa olika uppgifter/problem.

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

> räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

> räkna ut rabatten på en vara

> växla mellan bråkform, decimalform och procentform

> förklara vad som menas med sannolikhet

> räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Matteord:

bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande under lektionstid samt på inlämningsuppgifter som t.ex. diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Procent och sannolikhet

E
C
A
Du kan räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan med säkerhet räkna ut 50%, 25% och 75 % av något t.ex. 75% av 800 kr.
Jag kan med säkerhet räkna ut 50%, 10%, 25% och 75 % av något t.ex. 75% av 800 kr. Jag kan räkna ut vad 1% är av något t.ex. 1% av 130 kr. Jag är lite osäker när jag ska räkna ut vad 17% är av något.
Jag kan med säkerhet räkna ut 50%, 10%, 25% och 75 % av något t.ex. 75% av 800 kr. Jag kan räkna ut vad 1% är av något t.ex. 1% av 130 kr. Jag kan räkna ut vad 17% är av något.
Du kan räkna ut rabatten på en vara och sedan vad du ska betala.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan räkna ut vad rabatten är om det är 25%, 50% och 10% rabatt. Jag är lite osäker när det är 75% rabatt. Jag kan sedan räkna ut vad jag ska betala.
Jag kan räkna ut vad rabatten är om det är 25%, 50%, 75% och 10% rabatt. Jag kan sedan räkna ut vad jag ska betala.
Jag kan alltid räkna ut vad rabatten är, oavsett procentsats. Jag kan sedan räkna ut vad jag ska betala.
Du kan omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan till viss del omvandla tal i bråkform, decimalform och procentform.
Jag kan oftast omvandla tal i bråkform, decimalform och procentform.
Jag kan omvandla tal i bråkform, decimalform och procentform.
Du kan förklara vad som menas med sannolikhet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan till viss del förklara vad som menas med sannolikhet t.ex. sannolikheten att få en fyra på en vanlig tärning.
Jag kan förklara vad som menas med sannolikhet t.ex. sannolikheten att få en fyra på en vanlig tärning och även sannolikheten att få en 3,4 eller 5 på en tärning.
Jag kan förklara vad som menas med sannolikhet t.ex. sannolikheten att få en fyra på en vanlig tärning och även sannolikheten att få en 3,4 eller 5 på en tärning. Jag kan också lösa lite svårare uppgifter om sannolikhet.
Du kan använda de fyra räknesätten
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan oftast lösa uppgifter med de fyra räknesätten.
Jag kan lösa uppgifter med de fyra räknesätten.
Jag kan alltid lösa uppgifter med de fyra räknesätten.