👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga år 2

Skapad 2019-09-23 16:49 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
NTA-låda. Balansera och väga.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi kommer arbeta med NTA-temat "Balansera och väga".

Innehåll

Vi kommer att arbeta med NTA-lådan "Balansera och väga" och göra olika uppdrag för att fördjupa oss kring balans.

I arbetsområdet kommer vi att:

 • utföra enkla systematiska observationer och experiment.
 • göra förutsägelser och jämföra resultat.
 • rangordna efter vikt.
 • väga med balansvåg.
 • arbeta med sambandet mellan vikt, jämvikt och balans.
 • arbeta med sambandet mellan tyngdpunkt och jämvikt.
 • arbeta med begreppen vikt och volym samt att samma vikt kan ha olika volym.
 • arbeta i grupp och träna på att  ge/ta åsikter och instruktioner.
 • redovisa våra resultat.
 • bekanta oss med följande begrepp: Förutsägelse, resultat, tyngdpunkt, tyngdkraft, jämvikt, balans, balansvåg, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Balansera och väga

1
2
3
Begrepp
hypotes/förutsägelse, resultat, stödpunkt, jämvikt, balansvåg, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast
Du förstår många begrepp men behöver få dem mer förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen men använder dem inte när du själv pratar.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en hypotes/förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med stöd av lärare och elever.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med endast lite stöd av lärare eller kamrater.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan med hjälp av andra komma fram till ett resultat.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen.
Du kan jämföra resultatet av undersökningen med din hypotes/förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du kan berätta en del av vad du lärt dig av undersökningarna.
Du kan berätta det mesta av det du lärt dig av undersökningarna.