👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5

Skapad 2019-09-23 17:56 i Gottsta skola Norrtälje
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med Geometri. Du kommer få lära dig om area, skala, omkrets och om längdenheterna meter, kilometer och mil.

Innehåll

 Mål för eleven

När du har arbetat med det här området ska du kunna

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Begrepp:

 • area
 • omkrets
 • kvadratcentimeter (cm2)
 • kvadratmeter (m2)
 • meter
 • kilometer
 • mil
 • skala

 

Hur?

 • Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp
 • Självständigt arbete
 • Par- och grupparbete
 • Praktiska övningar och mattelekar
 • Bingel
 • Ett test i slutet av arbetsområdet

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan. Jag kommer att bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat. Jag kommer också att använda diagnoser och tester som underlag för bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6