👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äppeltema

Skapad 2019-09-23 17:58 i Kareby skola Kungälv
Vi lär om oss vår vanligaste frukt, äpplet.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Matematik Svenska Bild
Vi kommer att jobba med äpplet och lära om olika äpplen, äpplets delar och livcykel.

Innehåll

Undervisningens innehåll

I undervisningen ska du få lära dig:

- begrepp som är kopplade till äpple och hösten. 

- känna till äpplets olika delar och äpplets livscykel.

- äpplets olika användningsområden.


 Vi ska:

- använda våra sinnen; smaka, känna och lukta på äpplen

- lära om äpplets livscykel

- skapa och rita äpplen

- lära fakta om äpplen 

- sjunga sången "Om du har ett äpple vill du dela det med mig"

 

Bedömning

Du ska:

- vara delaktig och visa intresse i undervisningen

- förstå äpplets livscykel

- känna till äpplets delar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -