👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Genetik och genteknik ht 19

Skapad 2019-09-23 20:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområdet om genetik
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi går igenom grunderna i genetik - läran om hur vi ärver egenskaper - samt vad förädlingens och genteknikens har haft för betydelse.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 • Du har kunskaper kring biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Exempelvis ha kunskap om grundläggande genetik, gen, cell, kromosom, DNAs uppbyggnad och celldelning.
 • Du kan föra resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Ex: betydelsen av arv och miljö, dominanta och recessiva anlag, heterozygot, homozygot, korsningsschema,  mutationer
 • Du kan genomföra och dokumentera en laboration. Ex laborationen "Ta fram DNA ur kiwifrukt"
 • Kunna samtala om frågor som rör genteknik genom att referera till fakta.
 • ge exempel på och beskriva naturvetenskapliga upptäckter som gjorts inom genetiken och förklara vilken betydelse dessa har haft.
 • Du tar ställning i frågan samt beskriver möjliga konsekvenser

 Undervisning

Under ett par veckor kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om hur egenskaper går i arv mellan generationer. Detta kommer att ske genom att du deltar på lektioner med genomgångar, tittar på film, laborerar och besvarar instuderingsfrågor.
Avsnittet om genetik avslutas med ett skriftligt prov 
Under en veckas tid kommer du även att fördjupa dig inom genteknik.  Detta sker genom att vi läser aktuella artiklar som behandlar området samt för diskussioner i klassrummet. Avsnittet avslutas med att ni skriver en text eller har en muntligt framförande där ni tar ställning i ämnet.

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi. Genetik och genteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp, modeller och teorier
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Se samband, föra resonemang
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Laborationsaktivitet
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsaktivitet
Genomförandet
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning.
Du kan till stor del planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Du planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Genteknik
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ta ställning /beskriva möjliga konsekvenser inom genteknik
Kunna uttrycka åsikter och ta ställning inom området genteknik.
Du tar ställning med hjälp av enkla förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.
Du tar ställning med hjälp av utvecklade förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.
Du tar ställning med hjälp av välutvecklade förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.