👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Vatten åk 2

Skapad 2019-09-23 21:48 i Hindås skola Härryda
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.

- vattnets kretslopp.

- vattnets olika faser fast, flytande och gas.

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • göra experiment med vatten
 • göra hypoteser
 • samtala i grupp om upplevelser och funderingar
 • undersöka vattnets faser
 • få kännedom om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden
 • få kunskap om vattnets kretslopp
 • titta på "vattenmannen och Speed" Ur.se

Bedömning

Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika faser fast, flytande och gas.

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort med vatten.

Du kan rita en vattenmolekyl och vet vilka ämne som ingår i den.

Begrepp som du ska kunna:

 • kretslopp
 • fast, flytande, gas
 • avdunstning
 • kondensation
 • saltvatten och sötvatten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3