👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och Vi - Relationsskapande

Skapad 2019-09-23 21:57 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi vill stärka barnens självkänsla, trygghet och relationsskapande genom att samverka extra mycket med förskolans övriga avdelningar.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi vill ge barnen fler förutsättningar att upprätthålla och skapa nya kontakter och relationer på den egna avdelningen och alla avdelningar på förskolan. Vi tycker att det sociala samspelet är viktigt och att förstå innebörden av att vi som enskilda individer ingår i grupper. Vem är jag? Jag går på Grodan, på förskolan Logården, i Östhammar osv. Vilka avdelningar finns på förskolan och vilka personer finns där?

SYFTE OCH MÅL

• Ge förutsättningar att skapa jag -och vikänsla

• Ge förutsättningar att upprätthålla eller skapa nya, trygga relationer både barn-barn och barn-vuxna

METOD

Vi på Grodan fokuserar extra på en avdelning i taget på förskolan. Vi samtalar om den avdelningen, vilka som går där, vuxna och barn. Uppmuntrar till lek, tar extra kontakt, bjuder in till lunch, mellanmål och lek på Grodan.

Vi samtalar på samlingen kl. 9.00 på Grodan. Arbetet med avdelningen sker under hela dagen.

Barnen får inflytande genom att ge förslag/önskemål om vilket/vilka barn som ska bjudas in. Alla barn på respektive avdelning ska få chans och möjlighet att vara hos oss på Grodan någon gång.

Vi personal har en dialog med respektive avdelning som vi arbetar extra mot.

DOKUMENTATION

Unikum

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar under arbetets gång samt under utvärderingsdagen i januari.

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18