👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution åk 9, ht19

Skapad 2019-09-24 08:49 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F – 9
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss hur liv på jorden har uppstått och utvecklats genom evolution.

Innehåll

Förmågor att utveckla 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Arbetssätt

 • Genomgångar

 • Läsning

 • Artiklar

 • Diskussioner

 • Begrepp

Kunskapskrav

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin... ...och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa,... ….ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. 

 

Veckoplanering

 

Måndag

Onsdag

v 39

Livets historia

Evolution - hur den fungerar

v 40

Människans utveckling

Evolution vs intelligent design

v 41

PRAO

PRAO

v 42

Repetition

Prov