👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsplanering HT19, yngsta gruppen

Skapad 2019-09-24 08:55 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Vi vill att barnen ska känna sig trygga och att de som skolats in den här terminen ska komma in i gruppen på ett naturligt sätt.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Gruppen består av 13 st barn. 10 st är födda 2017 och 3 st är födda 2018. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och att de som skolats in den här terminen ska komma in i gruppen på ett naturligt sätt. Vi upptäcker vad barnen är intresserade av och jobbar utifrån det med babblarna som inspiritationsmaterial. Fordon är något som är intressant för samtliga just nu. Vi övar på att vara en bra kompis och hur man visar intresse för de andra barnen.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill att alla barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger och miljön på förskolan.

Läroplansmål –

·        förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·        självständighet och tillit till sin egen förmåga

·        nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

·        förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

·        Tar kontakt med oss pedagoger när de behöver trygghet

·        Visar intresse för de andra barnen

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? 
Vi jobbar med de dagliga rutinerna och barnen övar på att ta ansvar för sina egna saker vid tex. på- avklädning och utflykter. Vi kommer att använda oss av material med Babblarna och olika fordon.

Förutsättningar – Grupptiden för de yngsta barnen. Vi kommer att jobba med värdegrunden under hela terminen. Den kommer att genomsyra hela vår verksamhet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? observationer, iPad, film, text.

Vad ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar barnens intressen och deras tankar och reflektioner.

Förberedelser - Vilket material behövs?

Material från Babblarna, kompisböckerna.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18