👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2019-09-24 09:16 i Bruksskolan Munkedal
Nu ska vi jobba med bråk och decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer nu under följande veckor att arbeta med bråk och decimaltal. Du kommer att öva att skriva och säga bråk. Jämföra och storleksordna bråk. Räkna del av antal. Du kommer att träna att skriva och säga tal med tiondelar och hundradelar och att räkna med decimaltal. Du kommer att träna att skriva bråk som decimaltal.

Innehåll

Syfte

Centrala innehållet

- läsa av, skriva bråk och veta hur många delar det går på en hel
- jämföra och storleksordna bråk samt decimaltal
- räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av arton
- skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
- addera och subtrahera enkla decimaltal
- skriva bråk som decimaltal

Viktiga begrepp

Att kunna namnge bråk: t.ex 3 åttondelar...

storleksordna

ental

tiondelar

hundradelar

decimaltecken

decimaler

 

Kunskapskrav

Du kommer att visa att du lärt dig:
- använda och beskriva olika begrepp 
- bråkform och blandadform
- samband mellan bråk och decimaltal tex en fjärdedel även kan skrivas som 0.25
- räkna med enkla tal i decimalform på olika sätt
- positionssystemet för tal i decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6