👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Sortera efter egenskaper

Skapad 2019-09-24 09:18 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 6 Kemi

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
  • Centralt innehåll
  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
    Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - Sortera efter egenskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information i olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Resonera om källornas användbarhet.
För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Grundläggande kunskaper....
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.