👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning Pedagogisk planering Tal Åk 6

Skapad 2019-09-24 09:26 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi arbetar med arbetsområdet tal och räkning kapitel 1 i Gamma- matematikboken. Här får du bland annat lära dig och träna på hur vårt talsystem är uppbyggt, samband mellan bråk och decimalform och beräkningar med de fyra räknesätten.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

·         Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt, positionssystemet

·         Storleksordna heltal och decimaltal

·         Avrunda tal med decimaler

·         Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

·         Att räkna med de fyra räknesätten med decimaltal

·         Använda miniräknare

Vilka förmågor kommer att bedömas och vad innebär de på detta område?

Problemlösning:

Kunna lösa matematiska problem som innehåller heltal och decimaltal. Det innebär att kunna förstå frågan, välja en lämplig metod för att kunna lösa uppgiften, kunna göra en korrekt uträkning och en rimlighetsbedömning av det svar man fått

Metoder:

Att kunna välja den metod som passar bäst för att kunna lösa uppgiften och kunna göra en korrekt uträkning.

Begrepp:

Du ska kunna ”matteorden” som hör ihop med området, se s.36 i boken. Det innebär att förstå vad de betyder och själv kunna använda dem på rätt sätt.

Kommunikation:

Du ska kunna prata om matematik. Det innebär att du kan förklara hur du har tänkt och varför, kunna använda korrekta matematiska begrepp i rätt sammanhang, kunna resonera i grupp om val av metoder. Du ska också kunna förstå och följa med i när någon annan berättar om hur den har tänkt och varför. Du ska även vara tydlig i dina skriftliga beräkningar så man ser hur du har tänkt och kan följa din tanke som en röd tråd.

Resonemang:

Du ska kunna föra och följa ett matematiskt resonemang.  Det innebär att du ska kunna redovisa hur du har kommit fram till en lösning och argumentera för din metod av lösning. Du ska även kunna sätta dig in i en kamrats lösning och förstå hur han eller hon har tänkt.

 

Bedömning:

Ett skriftligt test v 41.