👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Spökhistorier v. 39-41

Skapad 2019-09-24 10:32 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tema spökhistorier utgår från Vale 9 kap. 2 och filmen "Barnhemmet".

Innehåll

Det här ska du lära dig 

Skriva en sammanfattning 

Förstå en intervju på spanska

 

 

Redovisning

Skriftlig sammanfattning av film

Hörförståelsetest

Uppgifter

 • Sammanfattning av filmen Barnhemmet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tema Spökhistorier v. 38-39

Sammanfattning av film

F
E
C
A
Hur utförligt?
Innehållet i sammanfattningen är inte tillräckligt utförligt.
Du har skrivit en sammanfattning av filmen där du nämner hur filmen börjar, hur filmen slutar och något om vad som händer däremellan.
Du har skrivit en sammanfattning av filmen där du berättar hur filmen börjar, hur filmen slutar och några saker om vad som händer däremellan.
Du har skrivit en utförlig sammanfattning av filmen där du berättar hur filmen börjar, hur filmen slutar och flera saker om vad som händer däremellan.
Beskrivning av personer
Du beskriver inte två av personerna.
Du beskriver två av personerna översiktligt.
Du beskriver två av personerna både till utseende och personlighet.
Du beskriver utförligt två av personerna både till utseende och personlighet.
Beskrivning av miljö
Du beskriver inte en plats där filmen utspelar sig.
Du beskriver en plats där filmen utspelar sig översiktligt.
Du beskriver en plats där filmen utspelar sig översiktligt och med några detaljer.
Du beskriver utförligt en plats där filmen utspelar sig.
Språklig korrekthet
Din text går inte att förstå.
Din text går att förstå även om den inte är korrekt.
Din text är relativt korrekt även om det finns några grammatiska felaktigheter.
Din text är nästintill korrekt

Hörförståelsetest

F
E
C
A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Budskap och instruktioner
Du löser ännu inte uppgifter efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges, även om du inte löser alla.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, samt någon soluppgift, efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa de flesta uppgifter, samt flertalet soluppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.