Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 3 - Läsårsplanering 20/21

Skapad 2019-09-24 10:41 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska Moderna språk
Planering av moderna språk tyska steg 3 och vad vi ska hinna med under läsåret.

Innehåll

Läsårsplanering moderna språk tyska steg 3

Lärobok: Lieber Deutsch 3

Huvudteman

 • Presentation, familj, vänner, fritidsaktiviteter
 • Personbeskrivningar och egenskaper
 • Skola, ämnen, tyska skolsystemet
 • Kontakter, vänskap
 • Söka jobb, boende
 • Tysk film och TV-program

Grammatik att fokusera på

 • Ta stöd av ”Grammatik” sid. 194-228
 • Substantiv genus (maskulinum, femininum, neutrum)
 • Substantiv numerus (singular, plural)
 • Substantiv kasus (nominativ, ackusativ, dativ, genitiv)
 • Pronomen: personliga, possessiva och relativa
 • Verb tempus (tidsformer)
 • Verb personböjning
 • Svaga verb, starka verb
 • Modala hjälpverben
 • Perfekt  hjälpverben haben/sein
 • Löst sammansatta verb
 • Imperativ
 • Prepositioner som styr ackusativ eller dativ
 • Ordföljden i huvudsats och bisats

Glosor/ helfraser

 • Ta stöd av ”Deutsch im Alltag & Nützliche Redewendungen” sid. 184-193
 • Repetera vardagsdialoger - börja med en grundbas som sedan utvecklas
 • Ha som mål att lära 10 nya glosor varje dag
 • Verb - tänk på personböjningen och tidsformen
 • Substantiv - tänk på genus, numerus och kasus
 • Repetera frågeord
 • Themen: Reisen, im Hotel, im Restaurant, sich verabschieden, am Telefon, im Kleidergeschäft
 • Nützliche Redewendungen: Eine Meinung ausdrucken, zustimmen, widersprechen, Unsicherheit, einen Wunsch ausdrücken, vergleichen, mögen und nicht mögen, Begegnungen

Skrivuppgifter

 • Skriv om dig själv, din familj, vänner, fritid osv.
 • Beskriv hur en vanlig skoldag ser ut - likheter/ skillnader med den tyska modellen
 • Skriv en sammanfattning av texten på sid. 81-85 Neben dem blauen Seepferdchen
 • Skriv en kort berättelse med informationen som finns på sid. 107
 • Skriv om vad som är viktigt för dig i livet s. 122
 • Beskriv hur ditt drömboende ser ut sid. 139

Hör- och läsövningar

Stående läxa

Varje vecka får du träna på veckans glosor med hjälp av glosor.eu

ARBETSSÄTT

 

Lässtrategi: 1.) INNAN du läser titta på överskriften, vilken genre, vilket tema, vilka ord är bra att kunna, likheter tyska och svenska, dina förkunskaper om ämnet  2.) LÄS texten  3.) Gruppdiskussion/pardiskussion: Vad förstod ni? Vad förstod ni inte? Vilka likheter finns mellan svenska och tyska (kanske ytterligare språk)?  4.) Läs texten igen.  5.) Diskutera i par/helklass: Hur upplevde du texten nu? Är det något som fortfarande är svårt att förstå? 

Hörstrategieövning: Vi kommer att lyssna på olika texter och öva upp era strategier för att förstå talat språk, där man inte alltid förstår alla ord. Vi kommer att utgå från Vandergrift & Gohs 7-stegsövning (2009) – jag kommer att presentera den för er och förklara övningens syfte. 

Ordförrådsövningar: 1.) Titta på likheter svenska-tyska  2.) Ämneskategorisera t.ex. vilka ord passar till ordet frisör; sax, kam, spegel, stol, page, färga, toppar, kort-långt  3.) Titta på vilka ord som behövs för att förstå en text – slå upp 4.) Lyssna dig till nya ord  5.) Gör uttalsövningar. 

Skrivprocess: 1.) Förbered: Vilken genre? Vilka förkunskaper har du? Vilka ord behöver du för att skriva? Utgå inte från svensk text – skriv på tyska direkt  2.) Titta på det du skrivit en mening i taget, öva på att rätta dig själv  3.) Ge varandra kamratrespons  4.) Bearbeta  5.) Kamratrespons – bearbeta  6.) Lämna in till lärare. 

Dictogloss: Hör och skrivövning; jag kommer presentera övningen för er och dess syfte. 

Muntliga strategier/ Sprechübungen: Övningar för att öva upp dina muntliga strategier, bl.a. genom ljudportfolio 

Grammatik: Övningar med texter; byte av tempus, personliga pronomen osv; bokövningar och extraövningar. 

 

Vi kommer använda oss av: 

 

Källförteckning: 

Vandergrift, Larry & Goh, Christine. (2009). Teaching and Testing Listening Comprehension I  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: