👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens naturresurser och människors levnadsvillkor

Skapad 2019-09-24 11:29 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Geografi
I detta arbetsområdet kommer vi att lära oss om jordens natur och dess resurser samt hur det påverkar människors levnadsvillkor.

Innehåll

Vi har delat upp detta arbetsområden i fem olika teman och de är;

 • Jordens energiresurser
 • Jordens skogar och jordbruk
 • Jordens vattentillgångar
 • Olika människors levnadsvillkor - utbildning och hälsa
 • Olika organisationers arbete för att förbättra människor levnadsvillkor

 

Bedömningen kommer att göras i slutet med ett prov men också vid de grupparbeten som ingår i arbetssområdet. Eleverna kommer att ha texthäften till alla delmomenten och få genomgångar av lärare samt även filmer från Studi och Läromedia. 

Kunskaper som eleven ska ha vid avslutat arbetsområde:

 • Att veta vad förnybara och icke förnybara energikällor är och kunna resonera kring för - och nackdelar kring dessa.
 • Att veta var på jordytan vi har regnskog, lövskog och barrskog och vad som kännetecknar det klimatet.
 • Att veta var på jordytan stora jordbruksmarker finns och kunna ge exempel på olika grödor från olika världsdelar.
 • Att kunna ge exempel på vilka problem det finns med dagens jord- och skogsbruk.
 • Att kunna redogöra för vattnets kretslopp och vad vi kan göra för att minska vattenkonsumtionen
 • Att kunna ge exempel på hur utbildning och sjukvård ser ut i olika delar av världen och träna på att värdera olika lösningar för förbättring av ex sjukvård.
 • Att ge exempel på hur olika organisationer arbetar för att förbättra människors levnadsvillkor i olika delar av världen.

 

Uppgifter

 • Jordens befolkning

 • Jordens befolkning

 • Jordens resurser - skog och jordbruk

 • Arbetshäfte om havsströmmar och havsfiske

 • Jordens energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.