👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK Ljud år 8

Skapad 2019-09-24 12:11 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Fysik
När violinisten David Garret tar de första tonerna på fiolen fylls besökarna av en härlig känsla. Hjärnan kopplar samman det öronen och ögonen registrerar och skapar en känsla i hela kroppen. Men hur publiken upplever känslan är en smaksak. Oavsett om de hör läckra toner eller störande oväsen är det ljud i form av ljudvågor som träffar öronen hos alla i konsertlokalen.

Innehåll

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och

granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse

för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av

naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Förmågor att träna: 

 • Frågor, åsikter och argument.
 • Använda information och anpassa framställning.
 • Undersökningar, frågeställningar och planeringar.
 • Använda utrustning.
 • Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
 • Påverkan på miljö och hållbar utveckling.

Här får du lära dig:

- hur ljud uppstår och breder ut sig

- principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument

- om ljudets egenskaper, till exempel, skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner

- hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan

- om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen av musikindustrin

  samt för att förbättra människors ljudmiljö.

 

Så här får du visa att du har lärt dig.


Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper vid olika redovisnings och inlämningsuppgifter under kursens gång,

samt vid ett sammanfattande prov i slutet av ljudkursen.

 

 

Uppgifter

 • V39-40

 • V41

 • V43

 • V42

 • V45