👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans Projektplan VT20

Skapad 2019-09-24 13:32 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Humlans Pedagogiska planering för undervisningen i verksamheten VT 2020

Innehåll

Undervisning i förskolan är att förmedla kunskap och stimulera, utmana barnen grundat på deras intresse. I den här planeringen vill vi ge en beskrivning hur Humlan för in undervisning i verksamheten för att uppnå målen för:

Naturvetenskap, Teknik, Matematik, Språk och Kommunikation och Estetik.

Dessutom beskriver vi här våra tankar kring arbetet med Omsorg och Trygghet i verksamheten. Samt hur det genomförs och dess pedagogiska syfte.

Vidare beskrivs här planeringen och tankarna kring Digitala Verktyg och hur de stimulerar utvecklingen och lärandet för barnen. 

 

Humlans Projekt för VT 2020 kommer att handla mycket om Djur och Natur, ett ämne som passar verksamhetens lust att vistas ute och barnens intresse för djur och sin närmiljö. 

Den pedagogiska planeringens disposition är som följer: Under varje uppgift följer syfte, mål och metod för arbetet med en specifik kategori. Dessutom lägger vi upp aktivitetsplaneringar under varje uppgift som visar hur vi dokumenterar undervisningen.

Vi kommer dessutom använda oss systematiskt av reflektioner och analyser kring arbetet under terminens gång, detta kommer att dokumenteras i reflektion och analys funktionen i unikum. 

Uppgifter

  • Naturvetenskap och Teknik

  • Matematik

  • Språk och Kommunikation

  • Motorik och Hälsa

  • Normer och värden/Identitet och trygghet