Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjens Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-09-24 13:40 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Kastanjen

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Delmål 

Uppmärksamma FN-dagen under vecka 43. Vi arbetar med barnkonventionens böcker( säg stopp, förlåt, lyssna och kom överens, visa sina känslor. etc.) Läser alla barns rätt ( En bilderbok om barnkonventionen, skriven av Pernilla Stalfelt)

Nuläge

Vi arbetar med olika material (gruppstärkande), leker lekar som stärker barnens gruppkänsla och respekt för varandra (Nu ska vi leka en rolig lek, hunden och benet)  Vi arbetar med jaget och självkänslan och vi-känslan. Sjunger kompis sånger,  leker namnlekar,                  ritar självporträtt. 

 

Utveckling pågår när barnen

När barnen hjälper varandra och delar med sig och bjuder in kompisar i leken. När vi märker att barnen tagit till sig av det vi pratat om och använder sig av det i sin vardag. Talar om hur de känner när någon gör något bra/mindre bra mot dem. Håller i lekar själva och tar egna initiativ. När barnen visar att de trivs hos oss på Kastanjen.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi ska fortsätta att läsa böcker om känslor. Under  FN-veckan läser vi boken om barns rättigheter. Målar flaggor från olika länder.                I samlingen och under dagarna samtalar vi om vikten av att vara en fin/bra kompis.   

 

Så här ska vi följa upp

Genom att observera och dokumentera samt analysera på våra avd. planeringar.  

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: