Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete -avdelningen Stacken.

Skapad 2019-09-24 13:43 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola

Innehåll

 

Nuläge

Nu på hösten är vi inne i en inskolningsperiod. Just nu är det lite osäkert och känsligt bland barnen.

 

Mål:

Landa i en trygg och harmonisk barngrupp med ”vi-känsla” för att utvecklas, leka och ha roligt tillsammans.

 

Syfte:

• Att varje barn känner trygghet

•Att stärka barnens självkänsla

•Att stötta- och hjälpa barnen i det sociala samspelet

 

Genomförande:

Närvarande pedagoger som är där barnen är. Vi vägleder vid konflikter och uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa hänsyn- och respekt.

 

Pedagogisk dokumentation:

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocessen. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera, anteckna och filma.

Ansvar:

Pedagogerna på Stackens avdelning.

 

Uppföljning:

Vi reflekterar, diskuterar med barnen efter förmåga och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver de för att komma vidare?

Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: