Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna och att göra gott för andra

Skapad 2019-09-24 14:53 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Abrahamitiska religionerna
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Hur har de Abrahamitiska religionerna Islam, Judendom och Kristendomen gemensam bakgrund?

Innehåll

Världsreligionerna Islam och Judendom

Tidsplan: v 45-49

Målet med undervisningen är:

 • Att du ska få grundläggande kunskaper om islam och judendom och få repetera Kristendomen.
 • Att du sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att analysera religioner och olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • Att du ska få lära dig fakta om några heliga platser eller rum, högtider, symboler, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna.
 • Att du ska få jämföra några av religionerna med varandra.
 • Att få fundera över vad som är ett gott liv för dig och man kan göra gott för andra, nära och långt bort.

Undervisning och arbetsformer:

 • Vi arbetar i enskilt, i par och i grupp.
 • Vi jobbar med faktatexter och frågeställningar.
 • Vi jobbar med jämförelser.
 • Vi diskuterar och funderar.
 • Vi ser film.

  

Hur kommer bedömningen gå till?

Du kommer få visa dina förmågor via en skriftlig diagnos och genom ditt deltagande på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Abrahamitiska religionerna och att göra gott för andra

E
C
A
Resonera om moraliska frågor
Fråga 20-28 (20-27 kan vid positivt resultat väga upp för svagt resultat på , 28) Maxpoäng: 15 E= 6-9 C= 10-12 A= 13-15
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionen använder du några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionen använder du några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. I diskussionen använder du några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

E
C
A
Kunskaper i religion
Fråga 1-5, 18, 19 Maxpoäng: 42 p E = 21-34 C = 35-40 A = 41-42
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett bra sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Samband mellan världsreligionerna
Här finns ingen progression på detta kunskapskrav Fråga 6-17 Maxpoäng: 12 p E= 7-12
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: