👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Svenska och SVA åk 9 ht 2019

Skapad 2019-09-24 16:05 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Terminsplanering för åk 9 på Slottsvångsskolan ht 2019
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Generell terminsplanering

Innehåll

 

 1. Skriva till läraren utifrån olika frågeställningar, bland annat om läsvanor och förväntningar på läsåret.
 2. Test i läsförståelse som diagnos - Gammalt NP (Ca. v.34-36)
 3. Läsning och gemensamt arbete med romanen Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad. Examination: Läslogg med löpande uppgifter och boksamtal i grupp. Samtalet i grupp syftar även till att förbereda inför det nationella provets muntliga del. (Ca. v.37-42)
 4. Göra skrivuppgift från gammalt NP. Skriva enskilt. Elevrespons. Förbättra texten. Se elevexempel med bedömningar. Diskutera vad som krävs för de olika betygen. (Ca. v.43-45) 
 5. Läsning av roman i läsgrupper. Fokus på lässtrategier ur läroboken på Gleerups. (Ca v.46-50) 
 6. Om vi hinner: Arbete med språk med fokus på dialekter och språksociologi. 

 

// Björn 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9