👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama av sagan om Spindeln Som ramlade ner från sitt spindelnät

Skapad 2019-09-24 16:46 i Hästbackens förskola Falköping
Förskola
Vi har arbetat med drama under en längre period på våra två yngrebarns avdelningar. Vi har tidigare arbetat med vår egengjorda saga ”De tre sniglarna”. Vi har observerat att barnen fortfarande är intresserade av sniglar men att även ett stort intresse för spindlar nu finns. Vi gjorde därför en ny saga om ”Spindel som ramlade ner från sitt spindelnät”. Denna saga ska vi dramatisera med barnen.

Innehåll

 

 

 

SYFTE:

I arbetet med drama ges barnen möjlighet att använda sin fantasi och att gå in i olika roller. Barnen får möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. Vi vill stärka barnens tilltro till sig själva och att de ska bli sedda, komma till tals och vågar prova och bli självständiga.

Vårt syfte är också att arbeta med social hållbarhet. I sagan vill spindeln få hjälp av olika djur för att komma tillbaka till sitt spindelnät. Vi vill visa för barnen med dramat att det är fint att hjälpa varandra, solidaritet.

Vi vill att detta arbete ska inkludera områden som språk och kommunikation, samarbete, kroppsuppfattning, kroppskordination

METOD :

Vi kommer att introducera sagan om ”Spindeln som ramlade ner från sitt spindelnät” som en golvsaga. Barnen kommer att få undersöka spindlarna och övriga djur som är med i sagan. Vi valde att ha med snigel och groda även i denna saga eftersom de djuren var med i vårt förra drama. Vi vill arbeta med igenkänning och upprepning för att skapa en trygghet för barnen.

Första gångerna kommer pedagogerna dramatisera sagan. Barnen kommer att erbjudas att prova djurdräkterna som vi sytt. De barn som vill vara med och dramatisera får göra det i sin egen takt.

Vi kommer dokumentera  dramat genom bilder och film. Dessa kommer vi visa för barnen och göra reflektion med dem så att vi kan gå vidare.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18