👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-09-24 19:52 i Växthusets skola Uppsala
Teknik i vår vardag.
Grundskola 2 Teknik
Du kommer att få en inblick och förståelse för teknik samt vad den har för betydelse för oss i vår vardag. Vi kommer att utgå från serien, " Mitt liv som grej" och sedan samtala och dokumentera olika tekniska föremål.

Innehåll

Visa lärande

Du kommer att få visa din förmåga genom att delta i genomgångar och diskussioner samt genom en gruppredovisning. Du kommer att få göra enkla skisser och anteckningar om tekniska föremål. Du kommer att få visa hur tekniken har förändrats över tid.

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att uppmärksamma och prata om vardagliga tekniska lösningar samt enkelt berätta hur de fungerar och hur de förändrats över tid. Din förmåga att skissa, dokumentera och berätta om en teknisk uppfinning. 

 

Områdesbeskrivning och undervisning

Vi kommer att samtala om teknik och olika tekniska föremål.

Vi kommer att dokumentera och skissa några tekniska uppfinningar. 

Du kommer att arbeta tillsammans med andra och redovisa om en tekniskt uppfinning. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
    Tk  E 6
  • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
    Tk  E 6
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
    Tk  E 6