👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snögrottan

Skapad 2019-09-24 20:13 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under hösten kommer vi att läsa "Snögrottan" som läsläxa en gång i veckan. På onsdagar samtalar vi om läsningen och diskuterar olika saker som hänt och hur man kan tolka läsningen på olika sätt.

Innehåll

Det här ska vi lära

Vi ska träna förmågorna att läsa och förstå det vi läst. Vi ska bygga på vårt ordförråd och förmågan att söka svar i texten. Vi ska också träna på att föra samtal i grupp och kunna svara på frågor som kräver eftertanke om vad du själv tänker om olika frågor.

Så här ska vi jobba

Eleverna ska läsa ett antal sidor ur boken varje vecka och svara på frågor som rör det som de läst. På onsdagslektionen kommer vi att samtala kring det vi läst genom att berätta hur vi svarat på de olika frågorna men också genom att diskutera och jämföra våra svar med varandra - ibland kanske vi har uppfattat händelser på olika sätt!

De frågor som eleverna ska svara på är formulerade på olika sätt, några handlar om att söka svaret i texten, andra kan vara att förklara något ord eller uttryck. En del frågor kräver lite mer eftertanke och är formulerade som "varför hände det/vad tror du" och på dessa frågor finns det inte några svar som är rätt eller fel - då kan man fundera på hur författaren har tänkt eller kanske hur man själv skulle ha agerat i en speciell situation. 

Om man tycker att någonting är svårt eller oklart kan man alltid fråga om hjälp i skolan eller samarbeta med en kompis (man behöver alltså inte svara på frågorna helt själv) - det viktiga är att man är förberedd så att man kan delta i samtalen i skolan. I våra diskussioner i klassrummet kommer vi att prata om hur man på olika sätt kan föra ett samtal, t.ex. hur man med gester och kroppsspråk kan uppmuntra kompisar och hur man kan "upprätthålla" ett samtal genom att ställa frågor och föra fram egna åsikter. 

Så här ska du få visa

Du kommer få visa dina förmågor när du deltar i gruppsamtalet samt med dina skriftliga svar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6