👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2019-09-24 20:52 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner, t ex när du ska följa ett recept eller spela ett spel.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla förmågorna att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • använda ämnesspecifika begrepp

Detta gör vi genom att:

 • befästa elevernas kunskaper om hur en instruerande text är uppbyggd
 • diskutera det vi läser 
 • skriva tillsammans, lärpar och enskilt

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer:

 • läsa och diskutera instruerande texter. 
 • diskutera vad en instruerande text är.
 • arbeta med hur en instruerande text struktur är uppbyggd
  • rubrik
  • lista med material
  • arbetsgång
  • bilder
 •  arbeta med de språkliga dragen i en instruerande text
  • imperfekt
  • korta meningar
  • tidsord
 •  skriva gemensamt, i lärpar och enskilt

 

Vi arbetar enligt cirkelmodellen.

 • Första steget är att bygga upp kunskap om instruerande text. Vi talar om syftet med texttypen och var denna kan hittas.

 • Andra steget är att modellera texttypen. Du ska få lära dig hur en instruerande text är uppbyggd och vilken typ av språk och meningsbyggnad du bör använda. Detta gör vi genom att läsa och följa instruerande texter, t ex kortspelsinstruktioner. 

 • Tredje steget är att skriva en gemensam text. Du får i grupp/ i par, skriva en instruerande text.

 • Fjärde steget är att skriva en egen text. Du bedöms då du skriver din egen text.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • skriver en instruerande text
 • hur du använder dig av den strukturen för instruerande text.
 • hur du använder dig av språkliga drag.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skriva instruerande text

Struktur/ innehåll
Jag följer strukturen.
Jag skriver kortfattat i återberättande form, vilket gör texten svår att följa som en instruktion.
Jag följer strukturen till stor del men saknar någon av följande: rubrik, materiallista, stegvisa instruktioner eller bilder.
Jag följer r strukturen för en instruerande text med rubrik, materiallista, stegvisa instruktioner och bilder.
Språkliga drag
Jag följer de språkliga dragen med imperfekt,
Jag använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Jag börjar flertalet meningar med verb i imperativ. Jag visar att jag kan till viss del variera det inledande verbet i instruktionen.
Jag använder verb i imperativ på ett korrekt sätt. Du visar på god språklig variation.
Skriva instruerande text
Jag kan skriva en instruktion.
Jag kan med hjälp av kamrater och lärare skriva en instruerande text.
Jag kan tillsammans med en kamrat skriva en instruerande text.
Jag kan skriva en instruerande text med helt på egen hand.