👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ukrainska åk 1-3

Skapad 2019-09-24 21:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva ord, meningar, egna texter på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet och utöka sitt ordförråd 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska 6. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan:

 

Introduktion

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- läsa högt, läsa tyst

 

hur du berättar om de  texter du läste eller hörde
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
-jämföra bokstäverna mellan modersmål och svenska alfabetet
om du kan skilja bokstäverna på svenska från dem på ukrainska
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
.du ska läsa sagor, rim och ramsor

.du ska läsa berättande texter, myter och lyrik

.om du kan rim och ramsor som vi pratade om på lektionerna

.hur du berättar/sammanfattar om de  texter/lyrik du läste eller hörde

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.du ska läsa och analysera beskrivande, förklarande texter utifrån deras budskap och typiska drag
.om du kan skilja olika typer av texter

.om du förstå budskapen i texterna vi läste

.om du skapat förståelse för traditioner, kulturella företeelser och språkliga uttryckssätt

     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
.skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar, lära stavningsregler för vanligt förekommande ord
- om du kan alla bokstäver

- om du kan skriva enkla meningar

- om du kan skriva kortare texter

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

.om du kan använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . .prata om vad nya ord betyder

.om du kan nya ord

.om du använder orden till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.jämföra ordning av orden, interpunktion i meningar på modersmålet och svenska
.om du kan skilja ordning av orden i meningarna på modersmålet
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.vi ska titta på filmer, lyssna på sagor och berättelser och prata om skillnader i tal mellan svenska och ukrainska
.om du kan rätta dig själv när du uttalar fel

 

 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
.titta på korta filmer och berätta vad som var på filmen

.berätta om vad som hänt i ditt liv till sina kamrater

.göra rollspel

.om du kan berätta om vad du upplevt i ditt liv

.om du kan använda språket beroende på till vem och vad du pratar om

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
.lyssna på dikter och låtar från länder där modersmålet talas
.om du kan om dikter och låtar du lyssnat
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.prata om vad nya ord betyder

.analysera språkanvändning i korta texter

.om du kan nya ordFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

.du ska berätta gåtor och lösa dem som du läser och hör

.du ska lyssna/läsa om lekar/barnlåtar/musik från Ukraina

.om du kan gåtor

.om du kan några låtar/lekar

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

.läsa kortare texter om hur man firar födelsedagar, högtider
.om du kan om länderna där modersmål talas

.om du kan berätta om traditioner Sverige

 

Övrigt