👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering biologi år 9 HT19

Skapad 2019-09-25 07:37 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi

Genom att lära dig om naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier ska du kunna genomföra systematiska undersökningar och granska information, kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. Tidsplanering av arbetsperioden finns i Google Classroom.

Innehåll

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med teoriavsnitt, gör övningar, uppgifter och laborerar på de olika arbetsområdena. Du kommer att göra kamratbedömningar av arbeten under perioden. Det kommer också förekomma debatter, diskussioner, skriftliga och muntliga förhör samt elevpresentationer.

 

Vi kommer att arbeta med kroppens signalsystem samt våra sinnesorgan.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi

Matriser

Bi
Matris biologi åk 7-9, Tunaskolan

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom människokroppen, utvecklingsläran, ekologi, samhället/naturen och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter med exempel. Eleven för enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa. Eleven för resonemang i flera steg.
Eleven har mycket goda kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa på ett generellt sätt. Eleven för komplexa resonemang.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar till enkla frågeställningar och bidrar till att göra planeringar som går att genomföra. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en enkel rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss justering går att arbeta efter. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en utvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera frågeställningar och planeringar som går att följa direkt. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en välutvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar och visa på nya frågeställningar att undersöka. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussion
Frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Söka naturvetenskaplig information.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar och skiljer fakta från värderingar. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med utvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med välutvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.