👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en verktygslåda

Skapad 2019-09-25 08:48 i Rindö skola Vaxholm Stad
Eleverna provar på att tova med vatten och såpa till en början. Vi inspireras av våra svenska traditioner. Eleven får utifrån sina egna idéer utsmycka kulan/ägget/kycklingen utifrån egna tankar och idéer. Även torrtovning med filtnålar kan bli aktuella. Eleven får i samband med detta även karda råull och spinna garn med hjälp av en slända.
Grundskola 4 Slöjd
Verktygslåda, enl Castor, skruvad, m dekor (kontursågad/ lövsågad) samt handtag

Innehåll

Syfte för arbetsområdet: 

 

 

Arbetsområdet ska ge eleverna möjlighet att formge och framställa föremål genom slöjdens arbetsprocesser och därmed utveckla sin skicklighet i hantverk. Efterhand ska eleven alltmer själv välja och motivera arbetssätt. Använda slöjdens termer och analysera, värdera, tolka.

Konkret i arbetet kan det handla om: Ordning och reda, säkerhet, rutiner, ergonomi, materiallära (benämning, egenskaper, ursprung, användning, kombinationsmöjligheter), idéarbete, rita/ planera/ göra mall, mätning o beräkning – koppling matte. Verktyg/redskap etc (benämnande samt ändamålsenlig, säker, ergonomisk användning). Hantverkstekniker. Slöjdens termer. Slöjdens arbetsprocesser, moment/ steg i sekvens för att försäkra tänkt/ gott resultat. Dokumentation och värdering.

 

 

 

Arbetsområde 1: Verktygslåda, enl Castor, skruvad, spikad botten, handtag. Dekor (kontursågad/ lövsågad).

Material: Hyvlad furu, rundstav, skruv, spik, lim, ytbehandling (ex färg, lack, olja).

Verktyg, redskap: Fogsvans, såglåda, tvingar, kontur-/ lövsåg, rasp, fil, borrmaskin/ -er, skruvdragare, skruvmejsel, hammare och spikdrivare, hyvel, försänkare, …

Tekniker: såga, raspa, hyvla, fila, borra, försänka, skruva, spika, slipa, limma, måla, ... i en lämplig arbetsgång

 

 

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Undervisning och bedömning

 

Arbetet styrs genom lärarens introduktioner och genomgångar. Bedömningen sker främst löpande under lektionstillfällen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6