👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talkamrater, siffror, addition, subtraktion

Skapad 2019-09-25 09:18 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 Matematik
Vi kommer tillsammans arbeta med att automatisera talkamraterna, att forma siffrorna åt rätt håll och enkel addition och subtraktion 0-10.

Innehåll

Vi kommer tillsammans göra olika praktiska övningar, titta på filmer och arbeta med arbetsblad för att ni ska få en förståelse för våra tal och dess uppbyggnad.

Matriser

Ma
Matematik

Når inte målen
Påväg att nå målen
Når målen
Talkamrater
Eleven kan dela upp talen 1-10 med hjälp av konkret material och sedan översätta det till matematisk skriftspråk.
Eleven har inte varit med på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Eleven kan dela upp talen 1-10 i talkamrater med hjälp av en vuxen.
Eleven kan självständigt dela upp talen 1-10.
Forma siffrorna
Eleven kan forma siffrorna 0-9 och skriva enkla tal upp till 20.
Eleven har inte varit med på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Eleven behöver hjälp att forma siffrorna. Eleven behöver hjälp att skriva enkla tal.
Eleven kan självständigt forma siffrorna. Eleven kan självständigt skriva enkla tal upp till 20.
Addition
Eleven kan räkna enkel addition 0-10
Eleven har inte varit med på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Eleven behöver hjälp av en vuxen för att räkna enkel addition.
Eleven kan självständigt räkna addition.
Subtraktion
Eleven kan räkna enkel subtraktion 0-10.
Eleven har inte varit med på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Eleven behöver hjälp av en vuxen för att räkna enkel subtraktion.
Eleven kan självständigt räkna subtraktion.
Term saknas
Eleven kan räkna enkla tal 0-10, både subtraktion och addition, där en term saknas.
Eleven har inte varit med på lektionerna och inte visat några kunskaper.
Eleven behöver hjälp av en vuxen för att räkna tal där en term saknas.
Eleven kan självständigt räkna tal där en term saknas.