👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av fritidshem

Skapad 2019-09-25 09:32 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Pedagogisk planering trygghet och studiero.

Innehåll

 

Lärmål.

Skapa en trygg elevgrupp med tillåtande klimat.

Öka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt

Skapa sociala kontaktytor.

 

Planering av utvärdering.

Elevenkät (Trygghetsenkät), görs under hösten för att ha ett nuläge.

Elevintervjuer

Observation och reflektion 

GLL- en aktivitet/vecka dokumenteras av varje avdelning i gemensamt dokument.

V43 görs en gemensam utvärdering.

 

 

Undervisning.

Samarbetsövningar

Dramalek

Tydligt förhållningssätt kring rutiner och regler.

Fritidsmöten som gynnar elevdelaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.